PSYCH-K

Wat is PSYCH-K?

PSYCH-K is een eenvoudige en directe manier om zelf-beperkende overtuigingen te vervangen op het niveau van het onderbewustzijn – waar vrijwel al het menselijk gedrag zowel constructief als destructief zijn oorsprong vindt.
De praktische toepassing van deze wijsheid in ons persoonlijk en professioneel leven leidt tot een diepere ervaring van vrede, vervulling zowel op het mentale, emotionele, fysieke als het spirituele vlak.

Via spiertesten maken we contact met je onderbewuste geest. Zo kunnen we bepalen welke overtuigingen of emoties er in je onderbewuste liggen opgeslagen. Deze overtuigingen zijn vaak het resultaat van een programmering tijdens onze kinderjaren van 0 tot 7 jaar. Dit zijn de jaren waarin ons brein zich op een andere hersenactiviteitslevel bevindt (namelijk vata) waardoor we onze belevingswereld subjectief beleven. Zo kan het zijn dat als je als kind steeds uw vader zag vertrekken of weinig zag dat jij gaat besluiten in je overtuigingen dat mannen steeds vertrekken en dat je het niet waard bent dat papa tijd voor je maakt,…

Later kan je dan in je leven mannen aantrekken die letterlijk steeds gaan lopen of een afwezigheid van een partnerrelatie in je leven,… We trekken niet aan wat we wensen in ons leven maar we trekken volgens neurowetenschappen voor 95 % aan wat er geprogrammeerd staat op onze harde schijf. Dus de ervaringen en belevingen die we gevoeld hebben tijdens onze kindertijd,… Vandaaruit zal onze uiterlijke wereld komen spiegelen waar onze pijnpunten liggen uit onze kindertijd en wat we geloven dat waar is,…

The outer conditions of a person’s life will always be found to reflect their inner beliefs

Over het algemeen willen we gedrag dat zelfondermijnend is graag veranderen. De meest effectieve manier om gedrag te veranderen is het vervangen van de onderbewuste overtuigingen die eraan ten grondslag liggen.

Gebaseerd op jarenlang onderzoek naar de werking van onze hersenhelften, ook wel bekend als hersendominantietheorie, levert PSYCH-K een aantal manieren om overtuigingen die je saboteren snel te herkennen en te vervangen door overtuigingen die je ondersteunen in welk gebied van je leven dan ook.
Op deze manier kunnen we bepalen wat je tegenhoudt in het bereiken van je doel. Heel gericht doen we dan gestructureerde veranderingsprocessen (via balansen) zodat al je weerstanden worden getransformeerd naar ondersteuningen.

De transformaties vinden plaats in het onderbewuste waardoor ze snel en blijvend in je systeem veranderen wat geeft dat je andere gewoontes, reacties, percepties gaat ervaren.

Mijn persoonlijke drijfveer is recht naar de wortel van jouw beperkende overtuiging/blokkade of trauma te gaan zodat we meteen de oorzaak aanpakken aan de kern en zo de stress op deze blokkade gaan transformeren en helen om uiteindelijk je leven te veranderen.

Na de sessie bekijken we hoe jij jouw veranderde potentieel praktisch kan gaan implementeren in je leven. Kortom bekijken we hoe je nu jouw cassette-opnemer kan gaan finetunen op de dingen die jij onderbewust hebt aangepakt tijdens de sessie.

1,5 uur sessie kost 60 euro.

Disclaimer:
Een deelnemer met gezondheidsklachten moet eerst contact opnemen met een arts. PSYCH-K® werkt aan de overtuigingen die onder de gezondheidsklachten liggen. Het is geen genezingsmethode, maar een aanvulling op reguliere behandelingen.

 

“our greatest dreams are never out of reach, only out of belief “

wayne dyer