PSYCH-K

Wat is PSYCH-K?

Je overtuigingen vormen het fundament van je persoonlijkheid. Ze definiëren je als waardevol of waardeloos, machtig of machteloos, competent of incompetent, vertrouwend of achterdochtig, erbij horend of uitgesloten, onafhankelijk of afhankelijk, flexibel of veroordelend, eerlijk behandelend of slachtoffer, geliefd of gehaat. Je overtuigingen hebben in je leven verstrekkende consequenties, zowel positief als negatief. Overtuigingen beïnvloeden je gemoedstoestand, je relaties, je werkprestaties, je gevoel van zelfwaarde, je fysieke gezondheid en zelfs je bankrekening. 

Als er zoveel op het spel staat is het noodzakelijk om te weten hoe we overtuigingen die ons belemmeren kunnen veranderen in overtuigingen die ons ondersteunen. Dat is waar het bij PSYCH-K om gaat. Om beter te begrijpen hoe we overtuigingen kunnen herkennen en veranderen, moeten we het een en ander weten over de werking van onze hersenen.

Hersendominatie theorie

Er is decennia lang veel onderzoek gedaan naar wat wel wordt genoemd “hersendominatie theorie” (ook wel genoemd “split brain research”). De resultaten van dat onderzoek wijzen er in essentie op dat elke hersenhelft is gespecialiseerd in de aansturing van verschillende functies, de verwerking van verschillende soorten informatie en soorten problemen. We worden geboren met het natuurlijke vermogen om beide zijden van onze hersenschors tegelijk en in evenwicht te gebruiken. Onze levenservaringen leiden echter vaak tot een dominantie van de ene hersenhelft over de andere. Hoe groter de emotionele lading die verbonden is aan dergelijke (vaak traumatische) ervaring, hoe waarschijnlijker deze vastgelegd zal worden als referentie voor toekomstige ervaringen en hoe meer we ons in deze nieuwe vergelijkbare situaties automatisch over-identificeren met die ene hersenhelft in gelijkaardige levenservaringen in de toekomst. 

The outer conditions of a person’s life will always be found to reflect their inner beliefs

Loopt je leven op automatische piloot?

Deze conclusies (overtuigingen, houdingen en waarden,…), gebaseerd op ervaringen uit het verleden zijn opgeslagen in onze onderbewuste geest, “onder” het niveau van ons bewuste besef. Deze onderbewuste overtuigingen vormen de gekleurde filters voor onze waarneming en daarmee ook de basis voor onze reacties op uitdagingen van het leven. Meer dan 95% van ons bewustzijn is onderbewust! Dus hoewel we ons grotendeels onbewust zijn van hun invloed op ons, sturen deze onderbewuste overtuigingen onze waarneembare acties en gedragingen. Ze vormen de basis van onze acties en voor reacties op nieuwe situaties in ons leven.

Het vermogen om adequaat op te treden, zowel op persoonlijk als op professioneel vlak, wordt diepgaand beïnvloed door overtuigingen als “ik ben competent”, “ik ben krachtig”, of “ik voel me veilig” en vooral “ik ben het waard”,… Met dergelijke overtuigingen kan je je uitdagingen met vertrouwen aangaan en gericht blijven op de taak waarvoor je bent op deze aarde bent gekomen. Maar als je overtuigingen hebt zoals “Wie ben ik”, “Wat ik ook doe en hoe hard ik ook mijn best doe, het is nooit genoeg”, “Wat ik doe is niet echt belangrijk”, “hard werken om mijn kost te verdienen”,…Dan zal je weinig doortastend zijn, bang voor kritiek en om fouten te maken en te falen,… 

Zoals Henry Ford het ooit uitdrukte: “Of je nu denkt het te kunnen of denkt het niet te kunnen”,… Je hebt gelijk! De meeste mensen denken en gedragswetenschappers bevestigen dat ons gedrag de directe weerspiegeling is van onze overtuigingen, beelden en waarden, zoals die zijn ontstaan op basis van ervaringen in het verleden. Met andere woorden, onze overtuigingen bepalen de grenzen van wat we kunnen bereiken,…

Het is al vervelend genoeg dat beperkende overtuigingen een weerspiegeling van de realiteit kunnen zijn, maar wat nog vervelender is, is dat ze feitelijk helpen die realiteit te creëren,… (We trekken aan wat we in ons onderbewustzijn zijn of geloven dat waar is NIET DATGENE WAT WE WENSEN),… 

Doe jij mee om de allerlaatste stap te zetten zodat jij in je allerhoogste potentieel en zielegeluk kan gaan staan?

Op basis van spiertesten en balansen VERANDEREN WE JOUW TOEKOMST vandaag. 

1 uur sessie kost 60 euro. 

Voor wie:

  • Mensen die het beu zijn steeds dezelfde situaties tegen te komen;
  • Mensen die moeite hebben met relaties of zich veilig voelen in een relatie zonder af te stoten of wegrennen,…
  • Trauma’s of onverwerkte gebeurtenissen,
  • Mensen die niet houden van zichzelf,
  • Mensen met geldproblemen of tekorten,…
  •  Om jezelf naar je allerhoogste potentieel te brengen,…
  • Mensen die bang hebben zijn om te sterven,…
  • Allerhande angsten en onzekerheden,…
  • Energieverlies,…

Disclaimer:
Een deelnemer met gezondheidsklachten moet eerst contact opnemen met een arts. PSYCH-K® werkt aan de overtuigingen die onder de gezondheidsklachten liggen. Het is geen genezingsmethode, maar een aanvulling op reguliere behandelingen. Ik heb zelf de basis- & Advanced workshop gevolgd.

 

“our greatest dreams are never out of reach, only out of belief “

wayne dyer