Privacybeleid

In deze privacyverklaring lichten we u toe welke informatie we van u verzamelen wanneer u onze website gebruikt. Door het verzamelen van deze informatie moeten we u op de hoogte brengen van waarom en hoe we uw data gebruiken, welke rechten u hebt over uw data en moeten we u onze informatie verschaffen.

Wie verzamelt de data?
Cindy Hens
Koningsplein 3 bus 1
2500 Koningshooikt
Btw-identificatienummer: BE0899404487

U kan ons contacteren per post op het bovenstaande adres of via email op info@zielegeluk.be.
We zijn niet verplicht een functionaris voor gegevensbescherming te hebben, dus vragen over het gebruik van uw persoonlijke data zouden moeten geadresseerd worden naar het bovenstaande adres.


Welke data wordt verzameld?
Wanneer u ons contacteert, gebruiken we de informatie die u met ons deelt zoals uw naam, telefoonnummer of e-mailadres om op uw vraag te kunnen antwoorden of om u te voorzien van aangevraagde informatie over onze producten en diensten.

Wanneer u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief, wordt de opgegeven naam en e-mailadres opgeslagen zodat we u een nieuwsbrief kunnen sturen. De nieuwsbrieven bevatten een link om af te melden van deze dienst wanneer u wilt.


Wordt de data gedeeld met externe partners?
Wanneer u zich opgeeft voor de nieuwsbrief, zal deze data bijgehouden worden bij mailchimp.com omdat van daaruit de nieuwsbrieven verstuurd worden. De privacyverklaring van deze betalingsverwerker kan op hun website nagekeken worden.

Andere data zal niet worden gedeeld tenzij het is om aan een overeenkomst met u te voldoen.


Hoe lang wordt de data bijgehouden?
We houden uw data bij voor een onbepaalde periode. Als u uw toestemming intrekt, verwijderen we uw informatie nadat lopende projecten of overeenkomsten met u afgelopen zijn.


Welke rechten heb ik als er data over mij verzameld wordt?
Volgens de wet kan u vragen welke informatie we over u hebben en om die te verbeteren als die niet correct is. Als we om uw toestemming hebben gevraagd voor het verwerken van uw persoonlijke data, mag u altijd later uw toestemming terug intrekken.
Als we uw data verwerken volgens toestemming om aan een contract te voldoen, mag u ons vragen om een kopie op te sturen van de informatie in een machine-leesbaar formaat zodat u de informatie kan onderbrengen bij een andere provider.
Als we uw data verwerken volgens toestemming of legitieme interesse, kan u vragen om uw data te laten verwijderen.
U heeft het recht om ons te vragen om tijdelijk uw informatie niet te gebruiken als u denkt dat we dit niet volgens de wet doen.
In sommige gevallen kan u ons vragen om geen beslissing te nemen die invloed heeft op u door gebruik te maken van automatische verwerking of profilering.
Om een aanvraag te sturen in verband met uw persoonlijke data, kan u de contactinformatie gebruiken bovenaan in de “wie verzamelt de data”-sectie van deze privacy verklaring.


Hoe kan ik een klacht indienen?
Als u een klacht hebt over ons gebruik van uw informatie, hebben we liefst dat u ons eerst direct contacteert zodat we uw klacht kunnen aanpakken. U kan ook de gegevensbeschermingsauthoriteit contacteren via hun website https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/.