Bloemen essences

 

Findhorn bloesem remedies worden gemaakt van wilde bloemen uit Schotland, met zuiver water uit geneeskrachtige bronnen. Ze worden geprepareerd volgens de zonne-infusie methode, zoals ontdekt in de dertiger jaren van de twintigste eeuw door Dr. Edward Bach. De remedies van Edward Bach deden het eeuwenoude gebruik en begrip van de natuurlijke geneeskracht, zoals die in bloeiende planten en bomen aanwezig is, herleven.

De subtiele genezende eigenschappen van bloesem remedies herstellen evenwicht op alle niveaus van je wezen: fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel. Ze kunnen persoonlijke ontwik­keling versterken en zijn een krachtige hulp bij transformatie. Zij bieden je de kans om te werken aan verouderde gedragspatronen en negatieve gemoedstoestanden, die ziekte, emotionele onevenwichtigheid en spirituele disharmonie kunnen versterken of die deze  kunnen veroorzaken. Door het stimuleren van het zelfgenezend vermogen van het lichaam, herstellen bloesem remedies een hoger niveau van bewustzijn en bevorderen de ontwikkeling van positieve kwaliteiten zoals moed, innerlijke vrede, liefde of aanvaarding.

Deze remedies zijn gemaakt in samenwerking met de krachten van de Natuur. De elementen aarde, lucht, vuur en water voegen zich samen om de fysieke vorm van elke plant te scheppen volgens de goddelijke blauwdruk. Onze liefde en dank moet uitgaan naar de engelen – de goddelijke architecten – en naar de natuurgeesten, die volgens het plan werken om elke plant tot bestaan te brengen. Door de liefde waarmee de remedies gemaakt zijn en door de intentie die degenen die ze innemen voortzetten, bevestigen deze natuurlijke essences opnieuw onze verbinding met het goddelijke en met de eenheid van al het leven.

 

? Dit kan bijhorend bij een coaching of gewoon op aanvraag via mail.
? Ik stel enkele doelgerichte vragen via mail of telefoon en zo gaan we samen afstemmen op wat jij perfect nodig hebt om bepaalde zaken te kunnen afronden/aanvaarden of aanpakken
? Let op dit is geen doktersconsult en essences werken het allerbest voor hooggevoelige mensen en kinderen die weinig tot geen medicatie nemen.
? Aansluitend aan een coachingssessie:
20 € voor 30 ml (flesje met druppelteller inbegrepen)
?Op aanvraag zonder consult:
20 € voor 15 ml (flesje met druppelteller inbegrepen)
33 € voor 30 ml (flesje met druppelteller inbegrepen)
?De bloemenessences van Findhorn waar ik mee werk zijn duurder dan bv. de bachbloesems vanwege de kwaliteit & duurzaamheid van het telen & zuiverheid,…
?Het zijn er bovendien 48 die zeer intens op zielsniveau resoneren,… 

Everything you need to heal can be found in nature,…

Zielegeluk